ก้าวไปยัง Growth Zone ด้วยเป้าหมายที่ทรงพลัง (SMART Goal)

 

ก้าวไปยัง Growth Zone ด้วยเป้าหมายที่ทรงพลัง (SMART Goal)

 

การที่เราจะก้าวข้ามขอบความสบายของเรา กล้าออกจากสิ่งที่เราทำจนคุ้นเคย สิ่งที่เราถนัด ทำได้ดี หรือที่เรียกว่า Comfort Zone (พื้นที่ปลอดภัย) ไปทำในสิ่งที่เราไม่คุ้นเคย เป็นสิ่งใหม่หรือทักษะใหม่สำหรับเรา เพื่อให้เราได้พัฒนาตนเองให้เติบโตขึ้น หรือไปยัง Growth Zone ของเรา สิ่งสำคัญที่ทำให้เรายืนหยัดมากพอจนเอาชนะความกลัวที่เรามี และเรียนรู้ฝึกฝนจนมาถึง Growth Zone ได้ คือ การมีเป้าหมายที่ทรงพลังค่ะ 

 

เรามาดูกันค่ะว่าการตั้งเป้าหมายที่ทรงพลัง ตามหลัก SMART Goal เป็นอย่างไรค่ะ 

 

S - Specific & Significant เฉพาะเจาะจงและมีความหมาย

เป้าหมายมีความเฉพาะเจาะจง และชัดเจน ไม่คลุมเครือหรือกว้างจนเกินไป 

และ เป้าหมายนี้มีคุณค่า มีความหมายต่อชีวิตเรา (Significant) จริงๆ ไม่ได้เป็นเป้าหมายที่คนอื่นตั้งให้ ถ้าเราตอบตัวเองได้ว่าเป้าหมายนี้ส่งผลดีต่อชีวิตเราอย่างไรบ้าง และดีต่อใครอีก เช่น ดีต่อครอบครัวเรา/คนที่เรารักอย่างไร ดีต่อสังคม/คนหมู่มากอย่างไร ถ้าเป้าหมายนี้ดีต่อคนอื่นๆ ด้วย นอกเหนือจากดีต่อตัวเราจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะจดจ่อจนมาถึง Growth Zone ได้ 

 

M – Measurable สามารถวัดได้

เป้าหมายนี้สามารถวัดได้ เพื่อสามารถติดตามความคืบหน้าได้ว่าเข้าใกล้เป้าหมายมากขึ้น หรือบรรลุเป้าหมายแล้วหรือยัง  

 

A - Achievable เป็นไปได้

เมื่อเราพัฒนามุมมอง แนวคิด และทักษะความสามารถแล้ว เป้าหมายที่เราตั้งไว้เป็นไปได้สำหรับเรา แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราปรับลดเป้าหมายลงให้เราทำได้โดยไม่ต้องมีการพัฒนาตนเองเพิ่มเติมหรือไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม

 

R- Realistic เป็นจริง

เป้าหมายเป็นสิ่งที่เป็นความจริง เกิดขึ้นได้จริง สมเหตุสมผล

 

T- Timely มีกรอบเวลาที่ชัดเจน 

ระบุเวลาชัดเจนว่าภายในระยะเวลาเท่าไหร่ สิ้นสุดวันไหน

 

ตัวอย่าง การตั้งเป้าหมาย

   1. เป้าหมาย คือ สุขภาพดี อันนี้ถือว่ายังไม่ชัดเจนและไม่เฉพาะเจาะจงพอค่ะ ให้ปรับให้เฉพาะเจาะจงขึ้นว่าสุขภาพดีด้านไหน เช่น ค่าไขมันคอเลสเตอรอล LDL ค่าน้ำตาลในเลือด เป็นต้น

   2. เป้าหมาย คือ หุ่นดีขึ้น จะไม่เฉพาะเจาะจง ถ้าปรับเป็นเอวกี่นิ้ว หรือน้ำหนักเท่าไหร่ จะเฉพาะเจาะจงและชัดเจนขึ้นค่ะ

   3. นายเอ มีเป้าหมาย คือ ค่าไขมันคอเลสเตอรอล LDL อยู่ในเกณฑ์ คือ น้อยกว่า 130 mg/dl (Specific และ Measurable) ภายใน 6 เดือน คือ ภายใน 31 ตุลาคม 2563 (Timely)  เนื่องจากเพิ่งตรวจสุขภาพประจำปี แล้วพบว่าค่าไขมันคอเลสเตอรอล LDL เท่ากับ 160 mg/dl ซึ่งหมอบอกว่าให้ควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหารและออกกำลังกายก่อน (Realistic และ Attainable) ถ้าควบคุมแล้วไม่ลดลง จะต้องทานยาลดไขมันในเลือด ซึ่งยาต้องทานตลอดชีวิตและมีผลข้างเคียง ถ้าค่าไขมันนี้สูงและไม่ทานยาจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด นายเอเป็นหัวหน้าครอบครัว มีภรรยาและลูกเล็กที่ต้องดูแล จึงเห็นว่าเป้าหมายนี้สำคัญ มีความหมายต่อเขา (Significant)  

 

หากเราตั้งเป้าหมายแบบ SMART Goal จะช่วยให้เป้าหมายเราชัดเจนและมีพลังพอที่เราจะก้าวออกจาก Comfort Zone แล้วยืนหยัดพอจนไปถึง Growth Zone ค่ะ

 

อ่านแล้วลองนำมาปรับใช้ในการตั้งเป้าหมายของเราดูนะคะ ดูว่ามีด้านไหนที่เราอยากพัฒนาหรือทำให้ดีขึ้น เช่น การงาน สุขภาพ การเงิน ความสัมพันธ์กับครอบครัว ความสัมพันธ์กับเพื่อน/หัวหน้า/ลูกน้องในที่ทำงาน 

 

อ.ก้อย เป็นกำลังใจให้ในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถมากขึ้นและเติบโตอย่างมีความสุขค่ะ

 

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance Coach and Trainer)


E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462

Visitors: 26,119