หลักสูตร Empathic Communication รุ่น 3 -บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน)

หลักสูตร Empathic Communication (การสื่อสารอย่างเข้าใจ) รุ่น 3

ผู้เข้าอบรม บุคลากร บริษัท ศูนย์ห้องปฏิบัติการและวิจัยทางการแพทย์และการเกษตรแห่งเอเซีย จำกัด (มหาชน) (AMARC)

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการสื่อสารอย่างเข้าใจ สื่อสารบนความใส่ใจคนตรงหน้า เพื่อพัฒนาการสื่อสารอย่างเข้าใจ กับลูกค้าภายนอก และกับคนในองค์กรด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างการบริการที่ดี และเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ให้มีความเข้าใจกันและมีความร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • การสื่อสารเข้าใจเป็นอย่างไร
  • ความสำคัญของการสื่อสารอย่างเข้าใจ
  • การพัฒนาทักษะการฟัง เพื่อจับประเด็น และเข้าใจความต้องการของผู้อื่น
  • การเข้าใจคนที่มีบุคลิกที่แตกต่าง เพื่อสร้างสัมพันธ์และสื่อสารให้เหมาะสม
  • การสื่อสารเพื่อการจูงใจ

 

ลักษณะการสอน: ให้ความรู้, workshop, การโค้ชกลุ่ม และสร้างพื้นที่การเรียนรู้ให้ทุกคนมีส่วนร่วม และพัฒนาทักษะการสื่อสาร รวมถึงการกล้าแสดงออก

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจในการเรียนรู้ สนุกกับการทำกิจกรรม ถอดบทเรียน และสรุปสิ่งที่จะไปลงมือทำค่ะ 

ขอบคุณ ฝ่ายพัฒนาบุคลากร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าอบรมเป็นปีที่ 2 ค่ะ


รายละเอียดหลักสูตร

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร เคยทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานด้านโค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

 

หรือ กรอกข้อมูลเพื่อให้ทางเราติดต่อกลับทาง แบบฟอร์มติดต่อกลับ ด้านล่างค่ะ

Visitors: 73,073