YouTube

พื้นที่ในการแบ่งปันความรู้และทักษะในการทำงาน เพื่อให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ งานสำเร็จ และมีความสุขในการทำงาน  ให้ที่ทำงานเป็นบ้านหลังที่ 2 แบบน่าอยู่ค่ะ


  • YouTube การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน(Supervisory Skill Development) YouTube หัวหน้างานที่ดีมีลักษณะอย่างไร คลิ๊กที่นี่ YouTube บทบาทของหัวหน้างานกับหมวก 4 ใบ คลิ๊กที่นี่ YouTube การสอน...
Visitors: 70,391