หลักสูตร การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการประสานงาน-บริษัท บิลเลี่ยน เมส อินดัสตรี้ จำกัด

 

หลักสูตร การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการประสานงาน

ผู้เข้าอบรม บริษัท บิลเลี่ยน เมส อินดัสตรี้ จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมายองค์กร โดยเน้นให้ผู้เข้าอบรมเห็นความสำคัญของการทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือสนับสนุนกัน ไม่ได้สนใจแค่เป้าหมายของแผนกเท่านั้น แต่ใส่ใจเป้าหมายใหญ่ขององค์กร ทุกคนโฟกัสที่เป้าหมายใหญ่เดียวกัน

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • หลักการที่สำคัญของการทำงานเป็นทีม
  • การมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม
  • เข้าใจสไตล์การรเรียนรู้และตัดสินใจแบบต่างๆ
  • เข้าใจศักยภาพในตนเองและผู้อื่น 
  • เข้าใจผู้อื่น เพื่อการประสานงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • การพัฒนาการทำงานเป็นทีมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการประสานงาน

 

ลักษณะการสอน: การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม และถอดบทเรียน, บรรยาย, เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ในการทำงาน (Group Coaching) โดยเน้นการอบรมแบบมีส่วนร่วม

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจและสนุกกับการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมเต็มที่ค่ะ

ขอบคุณ ผู้บริหาร บริษัท Billion Mesh Industry ที่ให้โอกาสมาแบ่งปันต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ค่ะ

 

ข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม การทำงานเป็นทีม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการประสานงาน

 

ภาพบรรยากาศการอบรม

ประวัติวิทยากร


อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.ธันยพร ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้รับการรับรองระดับ PCC (Professional Certified Coach) จากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (International Coaching Federation-ICF) ที่มีประสบการณ์การโค้ชมากกว่า 500 ช.ม. และมีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาศักยภาพในการทำงาน โดยผสมผสานศาสตร์ Mindfulness Coaching และ Neuro-Linguistic Programming (NLP) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่ดี เพื่องานได้ผล คนก็ทำงานอย่างมีความสุข

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่

ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 70,395