ประวัติวิทยากร

ประวัติ อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล

อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ และปริญญาตรีด้านเภสัชศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง
ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบัน

 • วิทยากรอิสระ และโค้ช
 • วิทยากร สถาบันฝึกอบรมเอ็นเทรนนิ่ง 
 • ที่ปรึกษา บริษัท มอร์นิ่ง กลอรี่ คอนซัลติ้ง จำกัด 
 • Personal Coach ด้านประสิทธิภาพในการทำงาน

ประวัติการทำงาน

 • Education Manager บริษัท แบลคมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • Product Manager บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด
 • Store Manager บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
 • เภสัชกร บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย) จำกัด
 • เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บริษัท สีไดโน จำกัด

 

ประกาศนียบัตร

 • Certificate of Completion for The 7 Habits of Highly Effective People (signature edition 4.0), FranklinCovey by PacRim group, Thailand
 • Certified Train the Professional Trainer (Training and Group Coaching), Entraining
 • Certificate of Completion for Group Coaching and Facilitation, Courage to Coach
 • Certified Neuro-Linguistic Programming Master Practitioner and Master Therapeutic Coach, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
 • Certified Neuro-Linguistic Programming Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by American Board and recognized by NLP University
 • Certified Hypnotherapist, Leading Performance Thailand, approved by American Board of Hypnosis and recognized by HTI Ca and ACHE
 • Certified Timeline Therapy Practitioner, Leading Performance Thailand, approved by the Time Line (tm) Therapy Association USA
 • Certified The Passion Test Facilitator, Enlightened Alliances, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Professional Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for Talent Coach Practitioner Training Course, Talent Fit Academy, Thailand
 • Certificate of Completion for The Advanced Mind Coach Training Course, Mind Coach Association, Thailand
 • Certificate of Completion for The Thai Coaching Training Course, Thai Coach Association, Thailand
Visitors: 68,577