การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน

 

     ในการทำงานชีวิตของเราคงมีทั้งสุขและทุกข์ปนกัน แล้วจะทำอย่างไรให้เรายังคงรักษาใจตนเองให้มีแรงบันดาล หรือ Passion ในการทำงาน วันนี้ อ.ก้อยมีคำตอบมาให้ค่ะ
     ในเชิงจิตวิทยาเชิงบวก ดร.มาร์ติน เซลิคแมน ได้ศึกษาว่าอะไรที่ช่วยให้คนเรามีสุขภาวะที่ดี หรือ well-being ซึ่งมากกว่าแค่การมีความสุขเท่านั้น ดร.มาร์ตินได้คิดค้นทฤษฎีของสุขภาวะที่ดี (well-being theory) ว่ามีองค์ประกอบ 5 อย่างตาม PERMA model 
วันนี้เรามาดูกันว่าเราจะสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ผ่าน PERMA Model ได้อย่างไรบ้างค่ะ
 
 
 
1. P Positive Emotion อารมณ์ที่เป็นบวก
     การมีสภาวะอารมณ์ที่เป็นบวกในการทำงาน เช่น มีความสุข ความภาคภูมิใจในตนเอง รู้สึกสบาย อบอุ่นใจ เป็นต้น 
วิธีการพัฒนา Positive Emotion อารมณ์ที่เป็นบวก เช่น การฝึกมีทัศนคติเชิงบวกต่องาน/เพื่อนร่วมงาน/หัวหน้า/ลูกน้อง การขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว และการฝึกสติ เพื่ออยู่กับปัจจุบัน ไม่มองโลกในแง่ร้าย แต่รับรู้ตามความเป็นจริงค่ะ
 
 
2. E Engagement การมีส่วนร่วม/ผูกพัน

      การผูกพันกับงาน หรือสนุกและจดจ่อกับงาน จนเวลาในการทำงานผ่านไปอย่างรวดเร็ว หรือที่เรียกว่าสภาวะลื่นไหล (Flow) ซึ่งสภาวะนี้จะเกิดได้ ก็ต่อเมื่อเรามีทักษะ/ความสามารถที่สอดคล้องกับความท้าทายค่ะ หากเราเผชิญความท้าทายมาก แต่ทักษะ/ความสามารถเราน้อย เช่น ตอนเราเริ่มงาน/โปรเจคใหม่ๆ ที่เราไม่ถนัด ก็จะอยู่ในสภาวะวิตกกังวลแทนค่ะ หรือหากเราทำงานจนเชี่ยวชาญ เก่งแล้ว มีทักษะความสามารถสูงมาก จนรู้สึกว่างานที่ทำไม่ท้าทายแล้ว ก็จะรู้สึกเบื่อได้ค่ะ 
 
     วิธีการพัฒนา Engagement การมีส่วนร่วม/ผูกพัน 
 • หากท่านอยู่ในสภาวะเบื่อ เนื่องจากงานไม่ท้าทาย ให้ลองคุยกับหัวหน้าขอทำโปรเจคอะไรใหม่ๆ หรือเสนอตัวในสิ่งที่อยากทำ หรือขอ rotate ไปเรียนรู้งานด้านอื่นเพิ่มค่ะ
 • แต่หากท่านอยู่ในสภาวะวิตกกังวล ให้ลองสำรวจดูว่า ทักษะ/ความสามารถอะไร ที่ถ้าท่านฝึกฝนเพิ่มแล้ว จะช่วยให้งานสำเร็จได้ง่ายขึ้น แล้วลองหาที่เรียนรู้หรือฝึกฝนดูนะคะ
 
 
3. R Relationships ความสัมพันธ์ที่ดี
     มนุษย์เป็นสัตว์สังคม เราทุกคนล้วนต้องการการปฏิสัมพันธ์กันไม่มากก็น้อย และต้องการความสัมพันธ์ที่ดี เข้าอกเข้าใจกัน และยอมรับในความแตกต่าง 
     วิธีการพัฒนา Relationships ความสัมพันธ์ที่ดี เช่น การยิ้ม/สบตา/ทักทายผู้อื่นเพิ่มขึ้น การฟังโดยไม่พูดแทรก และฟังเพื่อเข้าใจผู้อื่น ห้อยแขวนเสียงตัดสินในหัว เป็นต้น
 
 
4. M Meaning มีความหมาย/มีคุณค่า
     รับรู้ว่าเราหรืองานที่เราทำมีความหมาย หรือมีคุณค่าต่อตนเอง และผู้อื่น และผู้อื่นให้ความสำคัญ/ยอมรับ/มองเห็นเรา หากเราสามารถตัวเองได้ว่างานที่เราทำ มีความหมายต่อตนเอง ครอบครัว องค์กร และสังคมอย่างไร เราจะมีแรงใจในการทำงาน ไม่ว่างานจะหนักหรือเหนื่อยก็ตามค่ะ
     วิธีการพัฒนา Meaning มีความหมาย/มีคุณค่า ได้แก่ การกลับมาถามตนเอง ว่างานเรามีความหมายต่อเราเองอย่างไร ต่อครอบครัวเราล่ะ สิ่งที่เราทำอยู่นี้ให้อะไรกับครอบครัวเราบ้าง ต่อองค์กรและผลกระทบต่อสังคมล่ะ ในช่วงแรกเราอาจยังเห็นแค่ต่อตนเองและครอบครัวก็ไม่เป็นไรค่ะ เมื่อเรามั่นใจและรู้สึกดีต่อตัวเองมากขึ้น เราจะอยากขยายไปทำเพื่อองค์กรและสังคมให้มากขึ้นเองค่ะ หรือเรามองเห็นผลกระทบด้านบวกที่เราทำ ต่อองค์กรและสังคม มากขึ้นค่ะ
นอกจากนี้เราเองก็สามารถช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกว่าตนเองมีความหมาย หรือมีคุณค่า ด้วยการชื่นชมในสิ่งดีๆ ที่เขามี หรือขอบคุณในสิ่งที่เขาทำให้ค่ะ
 
 
5. A Achievement ความสำเร็จ
     คนเราทุกคนล้วนสะสมความสำเร็จมาตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และความสำเร็จก็เป็นสิ่งที่หล่อเลี้ยงใจ ให้เรารู้สึกดีต่อตนเอง ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็ล้วนมาจากการสะสมความสำเร็จของเรา หลายๆ ครั้งเรามักลืมความสำเร็จในอดีต และรู้สึกแย่เพราะปัจจุบันยังทำไม่ได้ตามเป้าหมาย แต่ความสำเร็จในอดีตก็ไม่ได้หายไปไหนนะคะ มันยังคงสะสมอยู่ในตัวเรา คุณสมบัติดีๆ ที่พาให้เราสำเร็จ เช่น ความมุ่งมั่น ความรับผิดชอบ ก็ยังคงอยู่ในตัวเราเช่นกันค่ะ
     วิธีการพัฒนา Achievement ความสำเร็จ ได้แก่ การชื่นชมตัวเองกับสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่เราทำสำเร็จในแต่ละวัน และตั้งเป้าหมายในการพัฒนาตนเองที่เราสามารถลงมือทำให้สำเร็จได้ โดยไม่ยากเกินไป เช่น วิ่งวันละ 15 นาทีในตอนเช้า นั่งสมาธิ 5 นาทีก่อนนอน เป็นต้น เมื่อเราทำสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายนี้สำเร็จ จะช่วยให้เรารู้สึกดีกับตนเอง และอยากท้าทายตัวเองด้วยการสร้างความสำเร็จอื่นๆ เพิ่มขึ้นค่ะ
 
อ่านจบทั้ง 5 ข้อลองให้คะแนนตนเองในแต่ละข้อนะคะ ถ้าเต็ม 10 ให้กี่คะแนนแล้ว ลองดูว่าข้อไหนได้คะแนนน้อย แล้วลองพัฒนาข้อนั้นๆ ดูนะคะ จะได้มีแรงใจอยากไปทำงานค่ะ 
 
วันนี้ อ.ก้อยเองก็สร้างความสำเร็จเล็กๆ และตอบโจทย์ PERMA ของตนเองด้วยการเขียนบทความนี้ให้กับท่านผู้อ่านเช่นกันนะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขและสนุกกับการทำงานค่ะ ^^

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance Coach and Trainer)


E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462


 • 14 เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ.jpg
  เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากให้หัวหน้าประทับใจในผลงานและสนับสนุนท่าน หรือหากท่านอยากให้เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถและช่วยเหลือสนับสนุนท่าน หรือท่...

 • เทคนิคการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
  7 เทคนิค Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง Work From Home หรือช่วงทำงานที่บ้าน เรามีเวลามากขึ้นจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง หากเราจัดสรรเวลาหรือสิ่งแวดล้อมได้ดีจะช่วยให้...

 • ออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการ
  ออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการ หากท่านรู้สึกว่าชีวิตมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ไม่รู้ว่าจะจัดสรรอย่างไรดี หรือรู้สึกว่ายังจัดสรรชีวิตได้ไม่ดี อยากให้เวลากับสุขภาพ ครอบครัว ...

 • สมรรถนะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
  สมรรถนะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ (Leadership competency) ในทุกองค์กร/หน่วยงานล้วนแล้วแต่มีผู้นำ ผู้นำโดยทั่วไป มี 2 แบบ คือ ผู้นำด้วยตำ แหน่ง กับผู้นำที่ไม่ได้มีตำแหน่ง แต่บุคคลนั...

 • คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่
  คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่เมื่อไม่นานมานี้ ก้อยได้ทบทวนชีวิตตนเองที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ เราเป็นลูกน้อง พอทำงานมาสักระยะก็ขึ้นเป็นหัวหน้า และทบทวนถึงห...

 • ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน
  ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน การที่คนเรามีพฤติกรรมแสดงออกที่ต่างกัน มีความสำเร็จในชีวิตที่ต่างกันล้วนมาจากทัศนคติที่ต่างกัน เช่น ถ้าเรามีทัศนคติว่าการได้ทำงานที่ไม่เคยทำ งานใหม่ๆ ค...

 • 5 หลักการพื้นฐานของความสำเร็จ (5 Principles of success)
  5 หลักการพื้นฐานของความสำเร็จ (5 Principles of success) ในการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องๆ หนึ่ง เรามักตั้งเป้าหมายที่เราอยากได้ แล้วลงมือทำ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นๆ บางครั...

 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management) เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและมีคุณค่ามากที่สุด ในแต่ละวันเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แล้วเราจะบริหารเวลาให้มีประสิทธิภ...

 • การเริ่มต้นบริหารเวลาแบบง่ายๆ
  การเริ่มต้นบริหารเวลาแบบง่ายๆ สวัสดีค่ะ ช่วงนี้เป็นยุคที่เราเชื่อมต่อถึงผู้อื่นได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และแต่ละวันก็มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย จนดูเหมือนว่าเวลา 24 ชั่วโมงจะไม่พอสำหรับเ...
Visitors: 68,581