เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดย ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Building Rapport)

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำคัญอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว หากเรารู้สึกดีกับใครแล้ว เราย่อมอยากช่วยเหลือหรือสนับสนุนเขา เช่นกันกับการที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สนทนา ก็ช่วยให้เขารู้สึกอยากคุยด้วย อุ่นใจ ประทับใจ อยากบอกเล่าเรื่องราวของตนให้เราฟัง ในการทำงาน ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้ยินดี/เต็มใจที่จะช่วยเหลือ เกื้อกูล ระหว่างกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ไอเดียต่างๆ เพิ่มขึ้น ในด้านงานขาย หากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ลูกค้ารู้สึกประทับใจหรือชอบ โอกาสที่จะโน้มน้าวแล้วปิดการขายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์นี้สามารถใช้ได้ทั้งกับคนที่เพิ่งรู้จัก หรือคนที่รู้จักกันแล้วแต่อยากทำให้ความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้น  

วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 1. เรียกชื่อคู่สนทนา คนเราล้วนต้องการเป็นที่ยอมรับและจดจำได้ ดังนั้นการจำชื่อได้อย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
 2. ยิ้ม รอยยิ้มจากใจช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นมิตรและน่าเข้าหา ถ้าคุณเป็นคนยิ้มยาก ให้ฝึกยิ้มบ่อยๆ เช่น ยิ้มให้กับตัวเองในกระจก ฝึกทักทายและยิ้มให้กับคนที่เจอในชีวิตประจำวัน
 3. สบตาระหว่างที่ฟังและพูด การสบตาคู่สนทนาช่วยให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจ และตั้งใจฟังเขาอยู่
 4. เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ ไม่พูดแทรก มีการพยักหน้าหากเห็นด้วยเป็นระยะๆ มีการทวนคำสำคัญๆ หากมีคำถาม ให้ถามหลังจากที่คู่สนทนาเล่าจบแล้ว ไม่พูดแทรก/ขัดจังหวะขณะที่คู่สนทนาพูดอยู่
 5. ท่านั่งที่ผ่อนคลาย เช่น นั่งเอนลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย (เข้าหาคู่สนทนา) ไม่กอดอก เป็นต้น  
 6. คุยในเรื่องที่มีความคล้ายกัน คนเรามักชอบคนที่มีความเหมือนกันเรา เช่น จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นพี่คนโตเหมือนกัน ชอบกีฬาชนิดเดียวกัน เป็นต้น
 7. ใช้ภาษาที่คล้ายๆ กัน เช่น พูดคุยแบบกันเอง ใช้ศัพท์เทคนิค เป็นต้น
 8. จริงใจ และจากใจ ข้อนี้สำคัญมาก คือ การทำในแบบที่เป็นคุณ ออกมาจากใจ ไม่แสร้งทำ 

 

ในช่วงแรกของการสนทนา คู่สนทนาจะยังไม่เปิดใจ หรือยังไม่ไว้ใจมากนัก หลังจากที่เราสร้างความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว พอทำไปสักระยะหนึ่งให้สังเกตภาษากายของคู่สนทนา หากเขามีภาษากายตามรายละเอียดข้างล่าง แสดงว่ามีสัญญาณว่าคู่สนทนาเปิดใจรับ ไว้ใจ วางใจ ในมิตรภาพที่เกิดขึ้น ก็สามารถนำเสนอไอเดีย ข้อคิดเห็น ขอความช่วยเหลือ หรือนำเสนอสินค้าได้

 

ภาษากายที่บ่งบอกว่าคู่สนทนารู้สึกดีกับเราแล้ว

 • ยิ้มตอบและสบตาเป็นระยะๆ
 • ถามคำถาม
 • พยักหน้าเห็นด้วย
 • เอนลำตัวมาข้างหน้า
 • น้ำเสียงนุ่มนวลขึ้น
 • ภาษากายที่เปิด เช่น เริ่มต้นอาจเป็นท่ากอดอก พอคุยไปสักระยะแล้วเขาเอาแขนที่กอดอกออก  

 

อ.ก้อย หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้แล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


 • การสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วย PERMA model
  การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน ในการทำงานชีวิตของเราคงมีทั้งสุขและทุกข์ปนกัน แล้วจะทำอย่างไรให้เรายังคงรักษาใจตนเองให้มีแรงบันดาล หรือ Passion ในการทำงาน วันนี้ อ.ก้อยมีคำตอบมาให้ค...

 • 14 เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ.jpg
  เคล็ดลับการทำงานอย่างมืออาชีพ หากท่านเป็นคนหนึ่งที่อยากให้หัวหน้าประทับใจในผลงานและสนับสนุนท่าน หรือหากท่านอยากให้เพื่อนร่วมงานยอมรับในความสามารถและช่วยเหลือสนับสนุนท่าน หรือท่...

 • เทคนิคการทำงานที่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพ
  7 เทคนิค Work From Home อย่างมีประสิทธิภาพ ในช่วง Work From Home หรือช่วงทำงานที่บ้าน เรามีเวลามากขึ้นจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง หากเราจัดสรรเวลาหรือสิ่งแวดล้อมได้ดีจะช่วยให้...

 • ออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการ
  ออกแบบชีวิตด้วยเป้าหมายเชิงบูรณาการ หากท่านรู้สึกว่าชีวิตมีหลายอย่างที่ต้องรับผิดชอบ ไม่รู้ว่าจะจัดสรรอย่างไรดี หรือรู้สึกว่ายังจัดสรรชีวิตได้ไม่ดี อยากให้เวลากับสุขภาพ ครอบครัว ...

 • สมรรถนะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ
  สมรรถนะของผู้นำที่ประสบความสำเร็จ (Leadership competency) ในทุกองค์กร/หน่วยงานล้วนแล้วแต่มีผู้นำ ผู้นำโดยทั่วไป มี 2 แบบ คือ ผู้นำด้วยตำ แหน่ง กับผู้นำที่ไม่ได้มีตำแหน่ง แต่บุคคลนั...

 • คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่
  คุณสมบัติหัวหน้าที่ลูกน้องรักและทำงานให้เต็มที่เมื่อไม่นานมานี้ ก้อยได้ทบทวนชีวิตตนเองที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มทำงานใหม่ๆ เราเป็นลูกน้อง พอทำงานมาสักระยะก็ขึ้นเป็นหัวหน้า และทบทวนถึงห...

 • ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน
  ทัศนคติที่สำคัญในการทำงาน การที่คนเรามีพฤติกรรมแสดงออกที่ต่างกัน มีความสำเร็จในชีวิตที่ต่างกันล้วนมาจากทัศนคติที่ต่างกัน เช่น ถ้าเรามีทัศนคติว่าการได้ทำงานที่ไม่เคยทำ งานใหม่ๆ ค...

 • 5 หลักการพื้นฐานของความสำเร็จ (5 Principles of success)
  5 หลักการพื้นฐานของความสำเร็จ (5 Principles of success) ในการที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องๆ หนึ่ง เรามักตั้งเป้าหมายที่เราอยากได้ แล้วลงมือทำ เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายนั้นๆ บางครั...

 • การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ
  การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Time Management) เวลาเป็นทรัพยากรที่มีจำกัดและมีคุณค่ามากที่สุด ในแต่ละวันเรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน แล้วเราจะบริหารเวลาให้มีประสิทธิภ...

 • การเริ่มต้นบริหารเวลาแบบง่ายๆ
  การเริ่มต้นบริหารเวลาแบบง่ายๆ สวัสดีค่ะ ช่วงนี้เป็นยุคที่เราเชื่อมต่อถึงผู้อื่นได้ง่ายขึ้น รวดเร็วขึ้น และแต่ละวันก็มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย จนดูเหมือนว่าเวลา 24 ชั่วโมงจะไม่พอสำหรับเ...
Visitors: 37,224