เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี โดย ภญ.ธันยพร จารุไพศาล

เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี (Building Rapport)

การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสำคัญอย่างไร

โดยทั่วไปแล้ว หากเรารู้สึกดีกับใครแล้ว เราย่อมอยากช่วยเหลือหรือสนับสนุนเขา เช่นกันกับการที่เราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่สนทนา ก็ช่วยให้เขารู้สึกอยากคุยด้วย อุ่นใจ ประทับใจ อยากบอกเล่าเรื่องราวของตนให้เราฟัง ในการทำงาน ความสัมพันธ์ที่ดีช่วยให้ยินดี/เต็มใจที่จะช่วยเหลือ เกื้อกูล ระหว่างกัน รวมถึงรับฟังความคิดเห็น ไอเดียต่างๆ เพิ่มขึ้น ในด้านงานขาย หากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ลูกค้ารู้สึกประทับใจหรือชอบ โอกาสที่จะโน้มน้าวแล้วปิดการขายก็เพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์นี้สามารถใช้ได้ทั้งกับคนที่เพิ่งรู้จัก หรือคนที่รู้จักกันแล้วแต่อยากทำให้ความสัมพันธ์ดียิ่งขึ้น  

วิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 1. เรียกชื่อคู่สนทนา คนเราล้วนต้องการเป็นที่ยอมรับและจดจำได้ ดังนั้นการจำชื่อได้อย่างถูกต้องเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
 2. ยิ้ม รอยยิ้มจากใจช่วยให้ผู้อื่นรู้สึกเป็นมิตรและน่าเข้าหา ถ้าคุณเป็นคนยิ้มยาก ให้ฝึกยิ้มบ่อยๆ เช่น ยิ้มให้กับตัวเองในกระจก ฝึกทักทายและยิ้มให้กับคนที่เจอในชีวิตประจำวัน
 3. สบตาระหว่างที่ฟังและพูด การสบตาคู่สนทนาช่วยให้เขารู้สึกว่าเราใส่ใจ และตั้งใจฟังเขาอยู่
 4. เป็นผู้ฟังที่ดี ฟังอย่างตั้งใจและใส่ใจ ไม่พูดแทรก มีการพยักหน้าหากเห็นด้วยเป็นระยะๆ มีการทวนคำสำคัญๆ หากมีคำถาม ให้ถามหลังจากที่คู่สนทนาเล่าจบแล้ว ไม่พูดแทรก/ขัดจังหวะขณะที่คู่สนทนาพูดอยู่
 5. ท่านั่งที่ผ่อนคลาย เช่น นั่งเอนลำตัวไปข้างหน้าเล็กน้อย (เข้าหาคู่สนทนา) ไม่กอดอก เป็นต้น  
 6. คุยในเรื่องที่มีความคล้ายกัน คนเรามักชอบคนที่มีความเหมือนกันเรา เช่น จบจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน เป็นพี่คนโตเหมือนกัน ชอบกีฬาชนิดเดียวกัน เป็นต้น
 7. ใช้ภาษาที่คล้ายๆ กัน เช่น พูดคุยแบบกันเอง ใช้ศัพท์เทคนิค เป็นต้น
 8. จริงใจ และจากใจ ข้อนี้สำคัญมาก คือ การทำในแบบที่เป็นคุณ ออกมาจากใจ ไม่แสร้งทำ 

 

ในช่วงแรกของการสนทนา คู่สนทนาจะยังไม่เปิดใจ หรือยังไม่ไว้ใจมากนัก หลังจากที่เราสร้างความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคดังกล่าว พอทำไปสักระยะหนึ่งให้สังเกตภาษากายของคู่สนทนา หากเขามีภาษากายตามรายละเอียดข้างล่าง แสดงว่ามีสัญญาณว่าคู่สนทนาเปิดใจรับ ไว้ใจ วางใจ ในมิตรภาพที่เกิดขึ้น ก็สามารถนำเสนอไอเดีย ข้อคิดเห็น ขอความช่วยเหลือ หรือนำเสนอสินค้าได้

 

ภาษากายที่บ่งบอกว่าคู่สนทนารู้สึกดีกับเราแล้ว

 • ยิ้มตอบและสบตาเป็นระยะๆ
 • ถามคำถาม
 • พยักหน้าเห็นด้วย
 • เอนลำตัวมาข้างหน้า
 • น้ำเสียงนุ่มนวลขึ้น
 • ภาษากายที่เปิด เช่น เริ่มต้นอาจเป็นท่ากอดอก พอคุยไปสักระยะแล้วเขาเอาแขนที่กอดอกออก  

 

อ.ก้อย หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้ผู้อ่านนำไปใช้แล้วพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นให้ดียิ่งขึ้นค่ะ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (โทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 26,119