หลักสูตร การทำงานอย่างมืออาชีพ-บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด


หลักสูตร การทำงานอย่างมืออาชีพ

ผู้เข้าอบรม บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการทำงาน เป็นการเตรียมความพร้อมผู้เข้าอบรมให้มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมที่จะแสดงออก เสนอไอเดีย หรือคิดทำอะไรใหม่ๆ และมีทักษะในการสื่อสารกับคนที่มีบุคลิกที่แตกต่าง เพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • ความเป็นมืออาชีพเป็นอย่างไร
  • ความเป็นมืออาชีพที่เราอยากจะเป็น เป็นอย่างไร
  • Growth Mindset กับความเป็นมืออาชีพ
  • การฟังและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • เข้าใจจุดแข็งของตนเอง
  • การปรับตัวให้เข้ากับทีมงานและการจูงใจ
  • การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

 

ลักษณะการสอน: Training, group coaching and facilitation ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้ และตั้งใจทำกิจกรรมมากๆ ค่ะ และขอบคุณการแบ่งปันในคลาสค่ะ

ขอบคุณ HR และทีมผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 70,391