หลักสูตร การทำงานอย่างมืออาชีพ-บริษัท ชาชา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

หลักสูตร การทำงานอย่างมืออาชีพ 

ผู้เข้าอบรม บริษัท ชาชา ฟู้ด (ไทยแลนด์) จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการพัฒนาผู้เข้าอบรมให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อให้บุคลากรมี Can Do Attitude และมีทักษะที่สำคัญในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้องค์กรมีความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างรวดเร็ว


เนื้อหาหลักสูตร

  • องค์ประกอบของความเป็นมืออาชีพในการทำงาน
  • ประเมินความเป็นมืออาชีพของตนเองในปัจจุบัน
  • เป้าหมายของเราในการทำงานกับความเป็นมืออาชีพ
  • แนวคิดแบบเติบโต เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (Growth Mindset)
  • การฟังและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  • การทำงานเป็นทีม
  • กิจกรรม: แสดงบทบาทสมมติ
  • การเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้

 

ลักษณะการสอน: Training, group coaching and facilitation ให้ความรู้ ให้พูดคุยแลกเปลี่ยน และเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แล้วถอดบทเรียนร่วมกัน 

 

ขอขอบคุณ :)

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมทุกท่าน ที่ตั้งใจเรียนรู้มากๆ และกล้าในการแสดงออกค่ะ  

ขอบคุณ ทีมผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันและเสริมสร้างทักษะและแนวคิดให้กับผู้เข้าอบรมค่ะ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 71,305