หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน-บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้เข้าอบรม บุคลากรระดับหัวหน้างาน บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้อบรมกลับมาเห็นศักยภาพภายในตนเอง มีเป้ามายในการทำงานที่ชัดเจนและเชื่อมโยงกับคุณค่าในชีวิต และพร้อมที่จะพัฒนา Growth Mindset และนำ Growth Mindset ของตนเองมาใช้ในการทำงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายชีวิตได้ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • Fixed Mindset กับ Growth Mindset
  • ความสำคัญของ Growth Mindset กับสถานการณ์ปัจจุบัน
  • การเปลี่ยนความเชื่อจำกัด (Limiting belief) เป็นความเชื่อที่สร้างพลัง (Empowering belief)
  • ค้นหาศักยภาพภายในตัวเรา จากคุณค่า และความเชื่อต่อตนเอง
  • การพัฒนา Growth Mindset สู่ภายนอก ด้วย S.M.A.R.T.Goal
  • การพัฒนา Growth Mindset มีขั้นตอนอย่างไร

 

ลักษณะการสอน: ให้เรียนรู้ผ่าน workshop พูดคุยแลกเปลี่ยน และถอดบทเรียนการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงกับตนเอง และนำไปปรับใช้ในการทำงาน

 

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ทำกิจกรรม และการ sharing ในคลาสค่ะ 

 

ขอบคุณ ฝ่าย HR และผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าอบรมค่ะ 

 

รายละเอียดหลักสูตรเพิ่มเติม หลักสูตร Growth Mindset เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน


ภาพบรรยากาศ

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


ติดต่อสอบถาม ขอรายละเอียดหลักสูตร

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)

Visitors: 70,392