หลักสูตร Growth Mindset เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน รุ่นที่ 1 - บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

หลักสูตร Growth Mindset เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน 2 วัน รุ่นที่ 1

ผู้เข้าอบรม บุคลากรระดับผู้จัดการ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด

วิทยากร อ.ภญ. ธันยพร จารุไพศาล 

 

หลักสูตรนี้ช่วยให้ผู้รับการอบรมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณืปัจจุบัน และทิศทางขององค์กร เห็นความสำคัญของ Growth Mindset พัฒนา Growth Mindset ของตนเองเพื่อบรรลุเป้าหมายในการทำงานและเป้าหมายชีวิต และสามารถใน Growth Mindset ไปใช้ในการบริหารทีมงานได้ 

 

เนื้อหาหลักสูตร

  • Growth Mindset คืออะไร และทำไมจึงจำเป็นต้องมี Growth Mindset
  • ความคิด คำพูดของเรา ส่งผลกับเราอย่างไร
  • เราที่มี Growth Mindset จะแตกต่างจากเดิมอย่างไร
  • การค้นหาคุณค่า และความเชื่อของตนเอง เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองต่อการก้าวข้ามความท้าทาย
  • การเปลี่ยนความเชื่อจำกัด เป็นความเชื่อที่สร้างพลัง
  • การสำรวจเป้าหมายชีวิตและงาน และตั้งเป้าหมายด้วย S.M.A.R.T. Goal
  • ขั้นตอนในการพัฒนา Growth Mindset สู่ผลลัพธ์ในชีวิต
  • การเข้าใจทีมงาน และบริหารทีมด้วยจุดแข็งของตนเอง และผู้อื่น
  • การให้ฟีดแบคอย่างสร้างสรรค์
  • การชื่นชมทีมงาน

 

ลักษณะการสอน: บรรยาย และให้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม และพูดคุยแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ เพื่อเชื่อมโยงกับตนเอง และนำไปปรับใช้ในการทำงาน

 

ขอบคุณ ผู้เข้าอบรมที่ตั้งใจในการเรียนรู้ ทำกิจกรรม และการ sharing ในคลาส และช่วยให้เพื่อนๆ กล้าในการแชร์มากขึ้นค่ะ 

 

ขอบคุณ ฝ่าย HR และผู้บริหาร ที่ให้โอกาสเข้าไปแบ่งปันความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และดึงศักยภาพของผู้เข้าอบรม และชื่นชมในการรักการเรียนรู้ของผู้บริหารมากๆ ค่ะ ที่มานั่งเรียนรู้ด้วยกันทั้งวันค่ะ 

 

รายละเอียดหลักสูตร อ่านเพิ่มเติม


ภาพบรรยากาศการอบรม

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

อ.ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย) จบการศึกษาปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ (Business Management) ภาคภาษาอังกฤษ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำงานด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (Retail Management) และการบริหารจัดการทั่วไป (General Management) โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการมากกว่า 12 ปี ในบริษัทเอกชนข้ามชาติหลายแห่ง

อ.ธันยพร ได้ศึกษาศาสตร์ด้านการพัฒนาตัวเองมากมาย เช่น ศาสตร์ด้านโค้ช (Mindfulness coaching, Talent coaching และ Neuro-Linguistic Programming coaching), Habits of Highly Effective People และ หลักสูตรพัฒนาความเป็นผู้นำต่างๆ

ปัจจุบัน อ.ธันยพร ทำงานเป็นวิทยากรและโค้ช เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำงาน เพื่อความสำเร็จและความสุข และเป็นโค้ชพี่เลี้ยงให้กับสมาคมการโค้ชวิถีไทยและมูลนิธิจิตตาภิวัฒน์วิชชาลัย เพื่อพัฒนาผู้นำที่ใช้ Mindfulness coaching ในการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา 

อ่านประวัติเพิ่มเติม กดที่นี่


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อ

อาจารย์ เภสัชกรหญิง ธันยพร จารุไพศาล (อ.ก้อย)

โค้ชและวิทยากรด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

(Performance coach and trainer)

 

E-mail: tunyaponj@gmail.com

line ID: koytunyapon

Tel: 082-415-1462 (หากติดสอนไม่ได้รับสาย จะโทรกลับเฉพาะเบอร์มือถือนะคะ)


หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างค่ะ

Visitors: 70,394