หลักสูตร

ทางเรามีหลักสูตรต่างๆ ที่ช่วยเพิ่มสมรรถนะให้กับบุคลากร  เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและทัศนคติ ที่เหมาะสม สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร หรือท่านสามารถติดต่อเรา เพื่อให้ออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรได้ค่ะ 

หลักสูตร บุคลิกภาพสู่ความสำเร็จสำหรับงานบริการ
Visitors: 68,576